ANDORRA ASSISTENCIA SERVEI PERMANENT DE GRUES5 Vehicle taller (per realitzar l’assistència en carretera i reparar el vehicle «In situ» sempre que sigui possible)

Vehicle taller (per realitzar l’assistència en carretera i reparar el vehicle «In situ» sempre que sigui possible)